Køb
&
Salgsbetingelser

  • Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 
  • Der erstattes forsvundne og beskadigede pakker igennem GLS og Postnord, hhv. op til 4500 kr, med GLS og 10.000 kr med Postnord Værdi.
  • Pakker som bliver sendt til os skal dog være forsvarligt indpakket.
  • Vores delidding er 100% skadesfri, dog erstatter vi selvfølgelig CPU'en hvis der er fejl fra vores side.

  • Subject to printing errors and price changes.
  • The lost and damaged packages are replaced by GLS and Postnord, respectively. Up to 4500 kr, with GLS and 10,000 kr with Postnord Værdi. (This varies by country)
  • Packages sent to us must, be properly wrapped.
  • Our delidding is 100% safe, however, of course, delid.dk will replace the CPU if there is any error on our part.

Terms of Service